Test1

Linn Hjort

Kommunikatör / Communications Officer
malena_profil_2

Malena Bendelin

Projektledare / Projekt Manager

Samarbetspartners

Region Gotland
Postnord
Telia
1 Hushållningssällskapet
2 Ip Only
3 Lantbrukarnas Riksförbund
4 Svenska Kyrkan
5 Uppsala Universitet
6 SLU
Länsstyrelsen i Gotland
HSSL_black_300