Deltagaravgift

 money
Deltagagaravgifter Landsbygdsriksdagen 2014


Byarörelsen/lokala utvecklingsgrupper      3000 kr  

Medlemsorganisationer HSsl                        3500 kr  

Ungdom under 30 år                                       1500 kr  

Myndigheter/offentliga deltagare                4000 kr  

Övriga organisationer                                     4000 kr 

Internationella gäster                                      3000 kr